مجازی‌سازی قسمت دوم: نصب اکتیو دایرکتوری

بعد از چند روز تاخیر دومین ویدیو هم آماده شد. توی این ویدیو کنار دو تا ESXiهامون یک اکتیو دایرکتوری نصب می‌کنیم.