مجازی سازی: قسمت اول، نصب Esxi

برای شرکتی که کار می‌کنم قرار شد ویژگی جدیدی رو چک کنم، به همین دلیل باید محیط مجازی رو راه اندازی می‌کردم، خب چه بهتر این که از روند کار فیلم بگیرم و با شما به اشتراک بذارم.

توی این قسمت با هم ESXi رو نصب می‌کنیم.